woensdag 7 mei 2014

Heren van de Thee van Hella S. Haasse

De auteur

Hélène Serafia Haasse werd op 2 februari 1918 geboren te Batavia, in het toenmalige Nederlands-Indië, als dochter van pianiste Käthe Diehm Winzenhöhler en Willem Hendrik Haasse, inspecteur van financiën bij het Gouvernement. Hun jeugd brachten Hella en haar broertje Wim door in Nederlands-Indië; zij woonden in Batavia, Buitenzorg (Bogor), Soerabaja en Bandoeng. De overweldigende natuur blijkt in Hella’s leven en werk van blijvende invloed. Van 1925 tot eind 1928 werd Hella in Nederland ondergebracht bij haar grootouders, vervolgens in een kinderpension, omdat haar moeder moest kuren in een sanatorium in Davos en vader in Soerabaja bleef.


dinsdag 6 mei 2014

Dubbelspel van Frank Martinus Arion

De auteur

Frank Efraim Martinus Arion werd op 17 december 1936 op Curaçao geboren. Zijn ouders, Minguel Martinus Arion en Marina Jansen, woonden toen in het buitendistrict Bona Vista. Kort na de geboorte van Frank verhuisde de familie naar Aruba, omdat zijn vader een betrekking had aangenomen bij de LAGO oliemaatschappij. Toen Frank vier jaar oud was geschiedde de grootste ramp die een kind kan treffen, zijn moeder en jongste broertje kwamen om het leven bij een ongeluk. Zijn vader moest snel naar Curaçao om Frank en dochter Selvia bij familie onder te brengen. Daarna begon voor de jonge kinderen een zwervend bestaan. Eerst logeerden ze bij hun oma, een vrouw met een sterke persoonlijkheid en menigmaal kwam zijn vader met haar in aanvaring. Op zekere dag nam hij zijn kinderen en bracht hen naar zijn zuster die op de Brionweg woonde.